دنده های سیاره ای

مجموعه ی دنده های سیاره ای


مجموعه ی خورشیدی یا مجموعه ی دنده های سیاره ای

The Planetary Gear Assembly) )

مجموعه ی خورشیدی یا مجموعه ی دنده های سیاره ای

The Planetary Gear Assembly) )

 

 

قلب جعبه دنده های اتوماتیک سیستم دنده های خورشیدی است. بنابراین لازم است تا مروری بر ساختمان اساسی یک مجموعه خورشیدی ساده را داشته باشیم .

یک مجموعه خورشیدی یا سیاره ای مطابق شکل زیر شامل یک دنده خورشیدی یا دنده مرکزی است که احاطه شده است با دنده های هرز گرد سیاره ای یا پینیون ها که روی محور نگهدارنده به طور انفرادی در حامل سیاره ای یا قفسه قرار گرفته و حرکت دورانی می کنند و به طور دائم درگیر می باشند و قفسه در داخل دنده داخلی یا رینگی ( به این دلیل به این نام خوانده می شود که محیط دایره از داخل دندانه دار شده است ) احاطه شده و به طور دائم با پینیون های دنده های سیاره ای در گیر می باشند.

sfsdf
انرژی هسته ای و کشاورزی

انرژی هسته ای و کشاورزی!!!


آیا این دو به هم ربطی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توی این بازار داغ برجام خواندن این مطلب خارج از لطف نیست

کاربرد انرژی هسته ای در مبارزه با آفات محصولات کشاورزی

امروزه در جهان به بهداشت محصولات غذایی اهمیت زیادی می دهند .

برای افزایش سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف سم و کود شیمیایی می
توان از فناوری پرتودهی هسته ای برای آفت زدایی از محصولات بدون استفاده
از انواع سموم و کودهای شیمیایی بهره برد.

صالحی جوزانی عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به
اینکه استفاده از پرتودهی گاما در آفت زدایی از محصولات هیچ آسیبی به
محصول نمی رساند، می گوید: استفاده از مواد شیمیایی و سموم در مبارزه با
انواع آفات و قارچ ها علاوه بر کاهش سلامت محصول سبب آلودگی محیط زیست
منابع آب و خاک می شود.

 
۳۵d5ed87-b20733a3a0bc

طرز کار دنده های خورشیدی


قوانین طرز کار دنده های خورشیدی

 

ادامه مطلب قبلی

قوانین طرز کار دنده های خورشیدی

 

طرز کار دنده های خورشیدی توسط پنج قانون اساسی که در واقع کلید آگاهی در مورد   مسیر های مختلف اعمال قدرت در تمام جعبه دنده های اتوماتیک می باشند بیان می گردد و آنها عبارتند از : حالت خلاص ، کاهش دنده ،اوردرایو، حرکت مستقیم و دنده عقب که به ترتیب هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.
Wide Wallpaper #68 - p30download.com-004

هورمونهای گیاهی-۳


اکسین ها شامل:  اتیلن
 indole-3-acetic  acid (IAA  پلی آمین ها  شامل:
 indole -3- butyric  acid  (IBA  putrescine
 indole -3- propionic  acid  spermidine
 ۱-naphthaleneacetic  acid (NAA  spermine
 Phenylacetic  acid (PAA  جاسمونات ها شامل:
 ۲,۴-dichlorophenoxyacetic  acid (2,4-D  jasmonic  acid ( JA
 ۲,۴,۵-trichlorophenoxyacetic  acid (2,4,5-T  methyljasmonate (Meja
 سیتوکینین ها شامل:  وموارد زیر:
 Zeatin (Z  Adenine
 Zeatinriboside (ZR  Ancymidol
 isopentenyladenine (iP  Chlorocholine chloride
 isopentenyladenine (iPA  ۲-Naphthoxyacetic acid
 ۶-bezylaminopurine (BAP  Daminozide
 آبسیزیک اسید  Phloroglucinol

 
Wide Wallpaper #68 - p30download.com-004

هورمون های گیاهی-۲


Actinomycin D

 سیکلوسرین  میکونازول Spectinomycine 2HCl,5H2O
D  اکتینومایسین  Destomycin A  Mycophenolic acid اسپکتینومایسین
 Amethopterin  A دستومایسین  میکوفنولیک اسید Streptomycin sulfate
آمتوپترین  Doxorubicin HCl  Mycostatin استرپتومایسین
Amoxycillin trihydrate  دوکسوروبیسین  میکوستاتین Sulphamethoxazole
آموکسی سیلین  Doxycycline HCl  Minocyclin HCl سولفامتوکسازول
Amphotericin B  دوکسی سایکلین  مینوسایکلین Thiabendazole
Bآمفوتریسین  Erytromycin  Mitomycin C تیابندازول
Ampicillin sodium  اریترومایسین  C میتومایسین Thimerosal
 آمپی سیلین  G418 Disulfate Salt  Nalidixic acid تیمروسال
Apramycin sulphate  Gentamycine sulphate  نالیدیکسیک اسید Ticarcillin Na2
 آپرامایسین  جنتامایسین  Neomycin sulphate تی کارسیلین
 Bacitracin  Griseofulvin  نئومایسین Ticarcillin Na2/ clavulanate K
 باسیتراسین  گریسو فولوین  Nystatin تتراسایکلین/کلاولونیک اسید
 Bleomycin sulphate  Guanidine thiocyanate  نیستاتین Tobramycin sulphate
 بلومایسین  گوانیدین تیوسیانات Oxytetracycline HCl
توبرامایسین
 Carbenicillin  ۸-hydroxyquinoline
اکسی تتراسایکلین
Trimethoprim
 کاربنی سیلین  هیدروکسی کوینولین Penicillin G
تری متوپریم
 Carboxin  Hygromycin B Gپنی سیلین Paromycin
 کربوکسین  B هیگرومایسین Pentachloronitrobenzene
پارومایسین
 Cefotaxime  Kanamycin پنتاکلرونیتروبنزن
Tylosin tartrate
 سفوتاکسیم  کانامایسین Phleomycin
تیلوزین ترتارات
 Cephalexin monohydrate  Lincomycine HCl فلومایسین
Validamycin A
 سفالکسین  لینکومایسین Polymixin B sulphate
والیدامایسین
 Cephalotin Na  Methotrexate B پلی میکسین Vancomycin HCl
 سفالوتین  متوتراکسات Puromycin 2HCl
ونکومایسین
 Chloramphenicol  Metronidazol پورومایسین
Zeocin
 کلرامفنیکل
 مترونیدازول Rifampicin
زئوسین
 D-Cycloserine  Miconazole nitrate ریفامپسین

 
هورمون

هورمون های گیاهی-۱


واژه هورمون به مواد معینی اطلاق می شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فیزیولوژیکی محسوسی در دیگر قسمتهای آن به جا می گذارد و در تراکم های بسیار کم فعالند.

این تصور کلی در اصل در قلمرو فیزیولوژیکی حیوانی بوجود آمده و این واژه هورمون از ریشه یونانی به معنی تهیج کردن گرفته شده است.

در گیاهان ترکیبات مترادف ولی از نظر شیمیایی کاملاً متفاوت یافت می شود و واژه هورمون بطور صحیح آنها را در بر می گیرد هورمون های گیاهی که اغلب فیتو هورمون خوانده می شود در بافتهای مریستمی و یا لااقل جوان از هر نوع ساخته می شوندو غالبا اثرخود را پس از انتقال می گذارندکه تا حدودی دورتر از بافتی که ساخته شده اند.

. هورمون ها با آنزیم ها و تیامین ها و DNA در این خاصیت مشترکند که به غلظت بسیار کم یا ناچیزباعث ایجاد اثرات فیزیولوژیکی عمیق می شوند. اصولاً واژه هورمون باید به ترکیباتی محدود شود که به طور طبیعی در درون موجود زنده ساخته می شود لذا در تعریف هورمون گیاهی می توان گفت مواد آلی می باشد که مواد غذایی نبوده و توسط گیاهان تولید می شود و در غلظت های کم فرآیند فیزیولوژیکی را تنظیم می کند .آنها در درون گیاه، از محل تولید به محل اثر، انتقال می یابد اما گاهاً موادی که معلوم نیست در گیاه وجود داشته باشد اثرات مشابه و بعضی اوقات عیناً نظییر یکی از هورمون های طبیعی گیاهی را دارندکه از نام نهادن هورمون گیاهی می بایست خود داری نمود بلکه واژه برتر برای این چنین ترکیباتی که اثر هورمون مانندروی گیاه دارند تنظیم کننده رشد می باشد و در تعریف آن می توان گفت ترکیبات سنتزشده یا هورمون های گیاهی هستند که فرآیند های فیزیولوژیکی را تغییر می دهد این مواد تقلید کردن از هورمون ها ، تاثیر روی (سنتزشدن) هورمون ها و از بین بردن و یا انتقال و یا (به احتمال) تغییر دادن محل تاثیر هورمونی رشد را تنظیم می کند . با این وصف برای متمایز کردن آنها می توان گفت تمام هورمون ها ، تنظیم کننده رشد هستند اما تمام تنظیم کننده های رشد هورمون نیستند.