دنده های سیاره ای

مجموعه ی دنده های سیاره ای


مجموعه ی خورشیدی یا مجموعه ی دنده های سیاره ای

The Planetary Gear Assembly) )

مجموعه ی خورشیدی یا مجموعه ی دنده های سیاره ای

The Planetary Gear Assembly) )

 

 

قلب جعبه دنده های اتوماتیک سیستم دنده های خورشیدی است. بنابراین لازم است تا مروری بر ساختمان اساسی یک مجموعه خورشیدی ساده را داشته باشیم .

یک مجموعه خورشیدی یا سیاره ای مطابق شکل زیر شامل یک دنده خورشیدی یا دنده مرکزی است که احاطه شده است با دنده های هرز گرد سیاره ای یا پینیون ها که روی محور نگهدارنده به طور انفرادی در حامل سیاره ای یا قفسه قرار گرفته و حرکت دورانی می کنند و به طور دائم درگیر می باشند و قفسه در داخل دنده داخلی یا رینگی ( به این دلیل به این نام خوانده می شود که محیط دایره از داخل دندانه دار شده است ) احاطه شده و به طور دائم با پینیون های دنده های سیاره ای در گیر می باشند.

sfsdf
۳۵d5ed87-b20733a3a0bc

طرز کار دنده های خورشیدی


قوانین طرز کار دنده های خورشیدی

 

ادامه مطلب قبلی

قوانین طرز کار دنده های خورشیدی

 

طرز کار دنده های خورشیدی توسط پنج قانون اساسی که در واقع کلید آگاهی در مورد   مسیر های مختلف اعمال قدرت در تمام جعبه دنده های اتوماتیک می باشند بیان می گردد و آنها عبارتند از : حالت خلاص ، کاهش دنده ،اوردرایو، حرکت مستقیم و دنده عقب که به ترتیب هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.