image_pdfimage_print

اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست،کشاورزی و منابع طبیعی

از کليۀ علاقه‌مندان و صاحب نظران دعوت مي‌شود تا با ارسال يافته‌هاي اصيل علمي و پژوهشي خود در برگزاري هر

ادامه

همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،

به عنوان یکی از مهمترین گردهمایی های علمی در عرصه مدیریت مخاطرات طبیعی و محیط زیست کشور با هدف توسعه

ادامه