همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،

به عنوان یکی از مهمترین گردهمایی های علمی در عرصه مدیریت مخاطرات طبیعی و محیط زیست کشور با هدف توسعه و پیشرفت پژوهش های نوین، بنیادی، کاربردی و توسعه ای و نیز روزآمد سازی آگاهی جامعه علمی و اجرایی از آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهان در موضوع مدیریت مخاطرات طبیعی و زیست محیطی، به صورت سالانه  توسط  شرکت کیان طرح دانش برگزار می‌گردد.

در راستای افق چشم انداز ۱۴۰۴ ،‌ اینک این موسسه با همکاری و حمایت سایر مراکز آموزش عالی ، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی افتخار میزبانی نخستین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها را در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ در شهر زیبا و توریستی اردبیل برعهده دارد.

بر این اساس، از تمامی متخصصان، کارشناسان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور دعوت می شود با شرکت در این همایش و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی خود، زمینه دستیابی به اهداف فوق را فراهم سازند.

 وب سایت
همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها

مخاطرات زیست محیطی
مخاطرات زیست محیطی
image_pdfimage_print