نمونه سئوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲رشته کشاورزی گرایش مکانیزاسیون+پاسخنامه

معادلات دیفرانسیل + پاسخنامه

ریاضی ۱ + پاسخنامه

ریاضیات ۲ + پاسخنامه

فیزیک عمومی + پاسخنامه

آمار و احتمال و کاربرد آن در کشاورزی + پاسخنامه

آفات و بیماری های گیاهی + پاسخنامه

خاکشناسی عمومی + پاسخنامه

زراعت عمومی + پاسخنامه

ماشین های کشاورزی + پاسخنامه

اصول اقتصاد کشاورزی + پاسخنامه

باغبانی عمومی + پاسخنامه

مساحی و نقشه برداری + پاسخنامه

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی + پاسخنامه

دامپروری عمومی + پاسخنامه

گیاه شناسی عمومی + پاسخنامه

اقلیم شناسی – هوا و اقلیم شناسی کشاورزی + پاسخنامه

شناخت محیط زیست + پاسخنامه

جنگلداری + پاسخنامه

 آبیاری عمومی + پاسخنامه

مرتعداری + پاسخنامه

آبخیزداری و حفاظت آب و خاک + پاسخنامه

زبان تخصصی + پاسخنامه

image_pdfimage_print