طرز کار دنده های خورشیدی

قوانین طرز کار دنده های خورشیدی

 

ادامه مطلب قبلی

قوانین طرز کار دنده های خورشیدی

 

طرز کار دنده های خورشیدی توسط پنج قانون اساسی که در واقع کلید آگاهی در مورد   مسیر های مختلف اعمال قدرت در تمام جعبه دنده های اتوماتیک می باشند بیان می گردد و آنها عبارتند از : حالت خلاص ، کاهش دنده ،اوردرایو، حرکت مستقیم و دنده عقب که به ترتیب هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

image_pdfimage_print