انرژی هسته ای و کشاورزی

انرژی هسته ای و کشاورزی!!!


آیا این دو به هم ربطی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توی این بازار داغ برجام خواندن این مطلب خارج از لطف نیست

کاربرد انرژی هسته ای در مبارزه با آفات محصولات کشاورزی

امروزه در جهان به بهداشت محصولات غذایی اهمیت زیادی می دهند .

برای افزایش سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف سم و کود شیمیایی می
توان از فناوری پرتودهی هسته ای برای آفت زدایی از محصولات بدون استفاده
از انواع سموم و کودهای شیمیایی بهره برد.

صالحی جوزانی عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به
اینکه استفاده از پرتودهی گاما در آفت زدایی از محصولات هیچ آسیبی به
محصول نمی رساند، می گوید: استفاده از مواد شیمیایی و سموم در مبارزه با
انواع آفات و قارچ ها علاوه بر کاهش سلامت محصول سبب آلودگی محیط زیست
منابع آب و خاک می شود.