همایش های مهم کشاورزی

دوستان علاقه مند و فعال چند تا همایش مهم در حوزه کشاورزی در راهه که در ادامه مطلب میتونید مکان و محدوده همایش را ببینید

کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری
محورهای همایش—————-
۱- فرسایش خاک، تخریب اراضی و عوامل تشدیدکننده

(نرخ خاکزایی و فرسایش مجاز، نقش مخاطرات زمین‌شناسی از جمله زمین‌لغزش، تكتونیك و لرزه‌خیزی در افزایش بار رسوبی حوزه‌های آبخیز، اشکال و میزان فرسایش در اراضی حساس از جمله لس‌ها، مارن‌ها و …)

۲- مدیریت و حفاظت خاک و اراضی

(مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی و مزرعه، مدیریت شخم، ترسیب كربن، آلودگی خاک ناشی از مصرف کود و سموم، آلودگی‌های خاک ناشی از سوء مدیریت، نقش زمین‌شناسی حفاظتی در مدیریت و حفاظت خاک و اراضی و …)

۳- کاربرد علوم و فناوری‌های جدید در شناخت فرسایش اراضی و روش‌های حفاظت خاک

(رادیوایزوتوپ‌ها، انگشت‌نگاری، سنجش از دور، شبیه‌ساز‌های باران و باد، مدل‌های فرسایش خاک و تخریب اراضی و …)

۴- شبیه سازی و برآورد میزان بار رسوب معلق حوزه های آبخیز

(كاربرد روش‌های نوین(شبكه‌های عصبی، فازی، نروفازی و…) در شبیه‌سازی و برآورد میزان بار رسوب معلق حوضه‌ها)

۵- فرسایش خاک و اثرات زیست‌محیطی آن

 

image_pdfimage_print